praritinti

praritinti
prarìtinti tr. 1. praridenti: Prarìtinti prošal 446. 2. ridenant (kiaušinius) pralošti: Bijojau kokį kiaušinį prarìtinti i nėkumet nejau Krš. \ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinti — atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinti — išrìtinti 1. tr. DŽ išstumti, sukant aplink, išridenti: Po Palanga jūra išritina gintarų Šts. Aš tuos žalius dobilėlius visus iššienausiu ir pilkuosius akmenėlius visus išritinsiu TDrIV67(Švnč). Alaus bačkelės jau išritintos ir volės ištrauktos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuritinti — nurìtinti 1. tr. BŽ265, DŽ1 sukant aplink, nustumti, nuridenti: Nurìtino bačką nato par kluoną Šč. Nurìtinau malkas kluonan Rod. Ta ans supylė ten, nurìtinęs į Vadakstį tą bosą Klk. Staigus vėjo gūsis čežėdamas nuritina smulkių, geltonų lapų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paritinti — parìtinti tr. 1. sukant aplink, nustumti, paridenti: Paritysiva tekinius į žvirgždduobę Žem. Taip tas bačkas paritino į balą plauti BsMtII119. Į aslos vidurį naujosios trobos įeidamys, susiedai paritino du duonos kukuliu S.Dauk. Idant, lipant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parritinti — parrìtinti 1. tr. parridenti, parstumti, sukant aplink: Štai Pikulo akmuo. Ir sunkus, vos parritinau vienas V.Krėv. Ta vėl kitą tą bosą ans parrìtino, nu čia būs žibalas Klk. | refl. tr.: Namo parsiritino [katilą] ir rodė ne vienam savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perritinti — tr. LL191 nustumti, sukant aplink, į kitą vietą: Vežimuką reiks perritinti į plūktą, visai perdžius rš. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praridinti — prarìdinti Šl žr. praritinti 2: Visus kiaušinius praridinau Grz. ridinti; atridinti; įridinti; išridinti; nuridinti; paridinti; praridinti; priridinti; suridinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priritinti — prirìtinti tr. 1. LL198 privolioti. 2. prisukti, pritrinti: Tas šeiveles liuob padirbs iš medžio į prirìtins anas pilnas Grg. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”